Onderzoek

Haptotherapie bij chronische pijn (2019-heden).
Dit wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit van Tilburg wordt uitgevoerd door Dr. Gert A. Klabbers en Prof. dr. Ad. J. J. M. Vingerhoets. Een aanzienlijk deel van de bevolking lijdt aan chronische pijn en omdat chronische pijn duidelijk samenhangt met ouderdomsaandoeningen zal de vergrijzing het probleem in de nabije toekomst alleen maar groter maken. In de praktijk is gebleken dat haptotherapie kan helpen en met dit onderzoeksproject wordt dat nu wetenschappelijk onderzocht. Deelnemers ontvangen een behandeling haptotherapie op basis van een daarvoor ontwikkelde ‘richtlijn haptotherapie bij chronische pijn’. Deze richtlijn zal na het onderzoek worden geëvalueerd en kan op basis van opgedane praktijkervaringen desgewenst worden bijgesteld. 
richtlijn haptotherapie bij chronische pijn
huisartseninformatiebrief
deelnemende haptotherapeuten
patiënteninformatiebrief
toestemmingsformulier.pdf
vragenlijst-huilen.pdf

Haptotherapie bij bevallingsangst (2012-2018).
Dit wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit van Tilburg werd uitgevoerd door Dr. Gert A. Klabbers, Prof. dr. Klaas Wijma, Dr. K. Marieke Paarlberg en Prof. dr. Ad. J. J. M. Vingerhoets. Deelnemers ontvingen een behandeling haptotherapie op basis van de ‘richtlijn haptotherapie bij bevallingsangst’. Er bleek in dit onderzoek in de haptotherapie groep – in vergelijking met de controlegroepen – dat er sprake was van een statistisch significante- en klinisch relevante angstreductie en minder symptomen van stress en depressiviteit tijdens de zwangerschap. Na de bevalling waren er minder symptomen van posttraumatische stressstoornis (PTSS), minder angst voor de volgende bevalling en een grotere moeder-kind hechting.
richtlijn haptotherapie bij bevallingsangst
transmuraal-multidisciplinair-zorgpad-bevallingsangst
haptotherapie effectief voor bevallingsangst (artikel tijdschrift van verloskundigen)
voelen is belangrijk, haptotherapie kan helpen bij bevallingsangst (interview tijdschrift Nataal)
haptotherapie tijdens de zwangerschap (publieksversie promotieonderzoek)