Onderzoek

Effectiviteit van haptotherapie vergeleken voor de vijf meest voorkomende – door de patiënt zelf gerapporteerde – indicaties: analyses van patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten (PROM’s) (2023-heden).
Dit wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit van Tilburg wordt uitgevoerd door Dr. Gert A. Klabbers en Emeritus Prof. dr. Ad. J. J. M. Vingerhoets. Deelnemers vullen thuis op hun computer tweemaal een aantal vragenlijsten in: bij aanvang van de therapie en na drie maanden.
Informatiebrief
Toestemmingsformulier

Welke factoren binnen de haptotherapie worden door patiënten als effectief ervaren? (2021).
Dit wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit van Tilburg werd uitgevoerd door Dr. Gert A. Klabbers en Emeritus Prof. dr. Ad. J. J. M. Vingerhoets.
Artikel: Satisfaction and specific and non-specific therapy factors: haptotherapy from a patient perspective.
Artikel: Haptotherapy and crying: an exploratory study.
Artikel: Measuring patient well-being: an exploratory study of the Haptotherapeutic Well-being Scale (HWS)
Vragenlijst: Haptotherapeutische Welbevinden Schaal (HWS)

Haptotherapie bij chronische pijn (2019-2021).
Dit wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit van Tilburg werd uitgevoerd door Dr. Gert A. Klabbers en Prof. dr. Ad. J. J. M. Vingerhoets. Deelnemers ontvingen een behandeling op basis van de richtlijn ‘Haptotherapie bij chronische pijn’. Er bleek een positief effect op de afname van pijncatastrofering, een toename van lichaamsbewustzijn en een vermindering van distress- en angstklachten.
Folder: Haptotherapie bij chronische pijn
Richtlijn: Haptotherapie bij chronische pijn
Artikel: What is the effect of haptotherapy on patients with chronic pain?

Haptotherapie bij bevallingsangst (2012-2018).
Dit wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit van Tilburg werd uitgevoerd door Dr. Gert A. Klabbers, Prof. dr. Klaas Wijma, Dr. K. Marieke Paarlberg en Prof. dr. Ad. J. J. M. Vingerhoets. Deelnemers ontvingen een behandeling haptotherapie op basis van de ‘richtlijn haptotherapie bij bevallingsangst’. Er bleek in dit onderzoek in de haptotherapie groep – in vergelijking met de controlegroepen – dat er sprake was van een statistisch significante- en klinisch relevante angstreductie en minder symptomen van stress en depressiviteit tijdens de zwangerschap. Na de bevalling waren er minder symptomen van posttraumatische stressstoornis (PTSS), minder angst voor de volgende bevalling en een grotere moeder-kind hechting.
Folder: Haptotherapie bij bevallingsangst
Richtlijn: Haptotherapie bij bevallingsangst
Zorgpad: Transmuraal-multidisciplinair-zorgpad-bevallingsangst
Tijdschriftartikel: Haptotherapie effectief voor Bevallingsangst (Tijdschrift van verloskundigen)
Interview: Voelen is belangrijk, Haptotherapie kan helpen bij bevallingsangst (Tijdschrift Nataal)
Promotieonderzoek: Haptotherapie tijdens de zwangerschap (Publieksversie)
Artikel: Haptotherapy as a new intervention for treating fear of childbirth