Onderzoek

Welke factoren binnen de haptotherapie worden door patiënten als effectief ervaren? (2021-heden).
Dit wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit van Tilburg wordt uitgevoerd door Dr. Gert A. Klabbers en Emeritus Prof. dr. Ad. J. J. M. Vingerhoets. Er wordt onderzocht welke (a)specifieke therapiefactoren de patiënten als werkzaam zien voor het effect van de haptotherapie, i.e., wat ervaren patiënten als helpend binnen de haptotherapie en verschilt dat per indicatie? Specifiek zal ook worden onderzocht wat de rol van huilen is binnen de haptotherapie. De patiënttevredenheid wordt onderzocht en exploratief wordt onderzocht hoe de uitkomst van de haptotherapievragenlijst (HV14) samenhangt  met de informatie die verkregen is uit de vierdimensionale klachtenlijst (4DKL). Met dit onderzoek hopen we vanuit patiëntperspectief meer te weten te komen over de mogelijk werkzame factoren van de haptotherapie.

Haptotherapie bij chronische pijn (2019-2021).
Dit wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit van Tilburg werd uitgevoerd door Dr. Gert A. Klabbers en Prof. dr. Ad. J. J. M. Vingerhoets. Deelnemers ontvingen een behandeling op basis van de richtlijn ‘Haptotherapie bij chronische pijn’. Er bleek een positief effect op de afname van pijncatastrofering, een toename van lichaamsbewustzijn en een vermindering van distress- en angstklachten.
Folder: Haptotherapie bij chronische pijn
Richtlijn: Haptotherapie bij chronische pijn
Artikel: What is the effect of haptotherapy on patients with chronic pain?

Haptotherapie bij bevallingsangst (2012-2018).
Dit wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit van Tilburg werd uitgevoerd door Dr. Gert A. Klabbers, Prof. dr. Klaas Wijma, Dr. K. Marieke Paarlberg en Prof. dr. Ad. J. J. M. Vingerhoets. Deelnemers ontvingen een behandeling haptotherapie op basis van de ‘richtlijn haptotherapie bij bevallingsangst’. Er bleek in dit onderzoek in de haptotherapie groep – in vergelijking met de controlegroepen – dat er sprake was van een statistisch significante- en klinisch relevante angstreductie en minder symptomen van stress en depressiviteit tijdens de zwangerschap. Na de bevalling waren er minder symptomen van posttraumatische stressstoornis (PTSS), minder angst voor de volgende bevalling en een grotere moeder-kind hechting.
Richtlijn: Haptotherapie bij bevallingsangst
Transmuraal-multidisciplinair-zorgpad-bevallingsangst
Haptotherapie effectief voor Bevallingsangst (artikel tijdschrift van verloskundigen)
Voelen is belangrijk, Haptotherapie kan helpen bij bevallingsangst (interview tijdschrift Nataal)
Haptotherapie tijdens de zwangerschap (publieksversie promotieonderzoek)