Haptotherapie

Wat is Haptotherapie
Haptotherapie is een vakgebied in de gezondheidszorg, waarbinnen de haptotherapeut zich richt op het welzijn en de gezondheid van de mens. De haptotherapeut helpt de patiënt zich te openen voor zijn gevoel en dat van anderen. De haptotherapeut maakt gebruik van inzichtverlenende gesprekken, vaardigheidsoefeningen en de directe aanraking om de patiënt zijn gevoelsvermogens duidelijk te maken en aan den lijve te laten ervaren. In de haptotherapie wordt het lichaam verondersteld de drager van gevoelens te zijn met een geheugen voor positieve en negatieve gevoelservaringen. Deze gevoelservaringen zijn terug te vinden in bewegingspatronen, spanningen in het lichaam, remmingen in de gevoelsbewegingen, het ontstaan van voorkeurshoudingen- en bewegingen, en in de wijze van het aangaan van contacten. De haptotherapeut is er op gericht om de patiënt zich hiervan bewust te laten zijn en deze aan te spreken op zijn / haar eigen vermogens om los te laten, te kiezen en te veranderen. Hoe meer gedrag voortkomt uit zelfbewustzijn, hoe makkelijker we bewegen, hoe belastbaarder en vitaler we zijn. Emotionele en fysieke blokkeringen kunnen loskomen, herkend en verwerkt worden.

Indicaties
– Acceptatie – en verwerkingsproblemen (verlies, trauma, ziekte, handicap)
– Bevallingsangst, i.e., W-DEQ > 84 (richtlijn beschikbaar)
– Chronische pijn (richtlijn beschikbaar)
– Gestagneerde ontwikkeling
– Lichamelijke klachten met een mogelijk psychosomatische oorzaak
– Moeilijkheden met het herkennen en uitdrukken van gevoelens
– Moeite met het aangeven van grenzen
– Overbelast zijn
– Problematiek rondom intimiteit en nabijheid
– Relationele problemen
– Problemen die verband houden met de overgang van levensfasen

Kwaliteitswaarborg
Alle haptotherapeuten die op deze website vermeld worden, zijn gezondheidszorg-haptotherapeuten en staan geregistreerd in het landelijk register van gz-haptotherapeuten dat wordt beheerd door de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH), als garantstelling voor het opleidingsniveau en het onderhouden van de kwaliteit van de beroepsuitoefening via periodieke nascholing.

Verwijzing
Voor haptotherapie is er sprake van directe toegankelijkheid, dus patiënten kunnen (met- of zonder verwijzing) zelf rechtstreeks een afspraak maken.

Vergoeding
Het lidmaatschap van de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) staat garant voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandelkosten door alle zorgverzekeraars in Nederland.